Egy egyszerű kérdés – nehéz válasz

Nemrég egy beszélgetés során felmerült a kérdés: mi a szenvedély? Hirtelen azt sem tudtam, hogy hol áll a fejem. Látszólag egyszerű fogalom, állandóan használjuk, de nem gondoljuk végig, hogy ez mit is jelent számunkra, jelent-e egyáltalán valamit, vagy csak egy szó a sok közül? Nagy hirtelen persze adtam egy választ, ami jórészt igaz is, de közel sem fedi le mindazt, amit szóról gondolok, vagy amire éppen a szó láttán-hallatán asszociálok. Eltelt a kérdés óta néhány nap és újra meg újra felvetődik bennem a kérdés: mi a szenvedély? Nem hagy nyugodni a kérdés, újra meg újra előkerül, ízlelgetem és boncolgatom, mint egy nyomozó, mert tudni akarom, hogy mi ez az érzés, amely átszövi az életet. Egy megoldást kerestem, de annál jóval többre leltem és a számuk növekedni fog.
Úgy tartja a mondás, hogy mindig az első gondolat a helyes, tanárként gyakran mondtam a diákjaimnak dolgozatírás közben, ahogy korábban tanáraim nekem is elmondták. Elsőre csak ennyi jutott eszembe: a szenvedély tűz, a szenvedély lángolás. Ennél jobbat azóta sem találtam, ezzel a két szóval meg is magyaráztam magamnak. De vajon más érti-e, hogy én ezt hogyan gondolom? Talán. Talán nem. Ezért is kell továbbmennem. Eszembe jutnak az általam nagyon kedvelt antik filozófusok, ahogy a lélekről beszélnek, annak rezdüléseiről. Animi motus, ahogy a latin mondja. A lélek mozdul valami vagy valaki felé. A szenvedélyt talán a léleknek eme mozdulásával lehetne leírni, csak ez a mozgás sokkal erőteljesebb, latinul úgy fogalmaznám meg, hogy animi impetus. Egy sodró lendületű heves vágyakozás, amivel a lélek “nekitámad” valaminek. Többségében egy irracionális döntés következménye a szenvedély, kiváltó oka bizonyára nem a helyes rációval meghozott döntés. Ennek következménye a józan cselekedet. Felvetődik a kérdés, hogy a szenvedély ezek szerint rossz dolog?
Hiba lenne úgy beállítani a szenvedélyt, mint valami káros dolgot, mert összességében biztosan nem az. Vannak bizonyos aspektusai, amelyek nem a kívánt hatást váltják ki. Beszéljünk inkább a pozitívumokról. Ahogy a fentiekből kitűnik, a szenvedélyt azonosíthatjuk úgy, mint valamire való törekvés, ahol a szenvedély adja a lendületet és az erőt a tett végigviteléhez. Azt mondják valakire, hogy szenvedélyes horgász. Ez az illető mindent megtesz ezért, komoly energiákat fektet bele, néha talán túlzó vággyal viseltetik irányába. amikor ilyen túlzásokba esik, ilyenkor beszélhetünk szenvedélybetegségről. (Minden túlzásba vitt dolog káros, így a szenvedély is.) Beszélnek káros szenvedélyekről, mint a dohányzás vagy az alkoholizmus, ahol egyértelműen látszik, hogy a túlzó vágyakozás (ezt azonosítom a szenvedéllyel) valami ártalmas dologra irányul. De erről inkább nem beszélek, mert ezt az aspektust nem igazán gondoltam végig.
De mi a helyzet a szerelmi szenvedéllyel? A férj dicsekedhet úgy barátai előtt, hogy szenvedélyesen szereti a feleségét. Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy érzései a felesége iránt tele vannak tűzzel és lángolással, azt is mondhatnánk, hogy annyira szerelmes belé, mint kapcsolatuk elején. De a szerelem mégsem szenvedély, a szerelem és a szeretet is ennél sokkal összetettebb és misztikusabb fogalom, amit még ennél is nehezebb lenne definiálni. Ha szerelmi szenvedélyről beszélünk, akkor a másik fél iránti vágyakozás hevességét kívánjuk érzékeltetni? Lehet-e egyáltalán a szerelem szenvedélyesebb? Csupa kérdés, válaszok nélkül..
Nem is gondolná az ember, hogy mennyire nehéz ezekről a természetes emberi érzésekről elmélkedni. Ami az egyik percben igaznak tűnik, a következőben máris hamis és viszont. De jó róla gondolkodni mert így kicsit többet tudunk meg önmagunkról is.
Végül egy részlet Shakespeare 116. szonettjéből, ami kicsit megvilágítja a fentebb írottakat:

“Ó, nem; az örök fárosz maga ő,
Nézi a vihart, s nem ing semmi vészben;
Minden vándor hajók csillaga ő,

Magasságát mérhetik, erejét nem.

A szerelem nem az Idő bolondja,
Bár romlás rabja arc és rózsa-ajk,
Szerelmet nem merít ki hét vagy óra,
Ítéletnapig szilárdan kitart.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: