HUMANITAS Latin Iskolahálózat

HUMANITAS Latin Iskolahálózat
            Mivel a latin nyelv kiemelt fontosságú az európai kultúrában, éppen ezért tartom fontosnak, hogy a latin nyelv és az ókori kultúra legyen megismerhető mindenki számára. Tanulók százait, sőt ezreit rekesztjük ki a latintanulás nyújtotta örömökből, mert az iskoláknak nincs pénze a latintanárok megfizetésére, ahogy sok más dologra sincs pénze az iskoláknak.
            Ebben a helyzetben a következőt javaslom a helyzet megoldására. Ez pedig a HUMANITAS Latin Iskolahálózat. Működését a következőképpen tervezem: fontos, hogy a programunkat a diákok létszámához igazítsuk. Úgyhogy elsőként fel kell mérni megyei szinten, hogy hányan szeretnének latint tanulni. Ehhez mérten kell utána a vállalkozó latinos kollégákat felkérni. Ezt követően kezdődik a tanterv és a tanmenet összeállítás, hiszen nagyban függ a jelentkezni kívánó gyermekek életkorától, számától és fejlettségi szintjétől. Azt már az elején le kell szögeznünk, hogy ez iskolán kívüli elfoglaltság, számonkérés nincs, a legfőbb elvárás a diákság részéről az érdeklődés, amelynek fenntartásához minekünk, tanároknak is nagyban hozzá kell járulnunk. Éppen ezért tankönyvként Hans Øhrberg: Lingua Latina 1. Familia Romana című könyvét kívánjuk felhasználni, amely könyv, megfelelő tanári útmutatás alapján élvezetessé teszi a latintanulást a vidám történeteivel, kicsit a magunkénak érezzük ennek a római családnak a történetét. Nem egy passzív latintudást kínálunk, hanem sokkal aktívabb, beszédközpontú nyelvtudást ígérünk, ami garantálja számunkra a tanulás örömét is. A latin nyelven való megszólalás magabiztosabbá tesz minket, ezt tudom kínálni a jelentkezőknek is.
            A későbbiek során a hozzánk jelentkezők és a kurzusokat végigcsinálók egy olyan latintudást kapnak, amelynek segítségével már eligazodnak a latin nyelvű irodalomban, másrészt elmélyíthetik az élő idegennyelv-tudásukat (pl.: angol, német), és könnyebbé válik számukra az újlatin nyelvek tanulása.
            Úgy tervezzük, hogy a kurzusokat ingyenessé tesszük a jelentkezők számára, hiszen nem a gyermekek és szüleik pénzén szeretnék meggazdagodni. Nagyon örülnék, ha az állam támogathatná az elképzelést, ennek híján azonban bármilyen felajánlás nagyban segítené a munkánkat.
            Mivel a diákok nem egy iskolából vagy településről kerülnek ki, ezért nekünk tanároknak kell utazni. Az órákat olyan településeken kívánjuk megtartani, amelyek régiós központok, járási székhelyek, ahová minden gyermek gond nélkül el tud jutni.
            Melyik korosztálynak szól ez az iskola? Elsősorban 7. osztálytól 12. évfolyamig, de igény szerint egyetemistáknak és felnőtteknek is kínálunk kurzusokat, illetve magánórák megszervezésében is segíteni kívánunk.
            Jelmondatunk pedig az, hogy a latin nyelv csak egy kulcs, amely a hatalmas kincsekhez vezető ajtót nyitja. Kincsek alatt az irodalmi értékek mellett leginkább az igazi humanizmus erényét, az emberiességet értem. Nem csak egy nyelvet tanulunk, hanem egy kultúrát, egy igazi, emberi értékeket közvetítő kultúrát.
Nagyra törő terv ez, de nem megvalósíthatatlan! Ezért minden ötletet, segítséget szívesen fogadok! 

Leave a Reply

%d bloggers like this: