Kell-e nekünk az erkölcstan?

Nem telik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne olvasnánk, hallanánk valamilyen hírt az oktatás tájékáról. Ami egyrészt jó, mert jelzi a fontosságát, másrészt rossz, mert érdemi megnyilvánulás alig van. Ma például a közrádió délelőtti beszélgetős műsorában a hit és erkölcstan oktatásáról volt szó. Azt hiszem ez a téma nagyon is fontos, már csak a körülötte kialakult vita miatt is, de legfőképpen azért, hogy helye van-e ma a magyar oktatásban az erkölcs oktatásának.
Nem hiszem, hogy nagy újdonságot mondok azzal, hogy a magyar társadalom a züllés állapotában van. A súlypontok annyira eltolódtak már, és azok az értékek, amik meghatározták az emberiséget az elmúlt háromezer évben, lassan érvényüket vesztik. Ma már egyre nehezebben ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem ismerünk olyan kifejezéseket, mint becsület és tisztelet, hogy a szeretetről ne is beszéljek. Az önzés világába csöppentünk, ahol a többségnek az én fontos és önmagán kívül mást nem is nagyon vesz észre. Olyan, hogy odafigyelés, szintén nem ismert manapság. És ezekbe a hibákba még azok az emberek is gyakran beleesnek, akik egyébként ezen értékek szerint élnék az életüket. Mert a világ rohan mellettük és ha lépést akarnak tartani vele, akkor rohanni kell. Pedig jó lenne olykor-olykor megállni. 
De a folyamat nem visszafordíthatatlan. Ezért is tartom alapjaiban jó ötletnek az erkölcstan tantárgy bevezetését. Mert az iskolában beszélni kell az erkölcs kérdéseiről. Csak az a probléma az egésszel, hogy sokan ezt is ideológiai alapon közelítik meg. A kormány törekvése szerint a keresztény eszmerendszer kell, hogy az alapja legyen az erkölcstan oktatásának. Ez nem is baj, hiszen a kereszténység alapértékei az ember alap erkölcsi értékei is egyúttal. De hiába vagyunk sokan, akik ezt elfogadjuk és hisszük, de el kell fogadni azt is, hogy még többen vannak, akik nem fogadják el. Az egyház itt talán akaratán kívül került igencsak kényelmetlen helyzetbe. A nem hívők számára bizony a keresztény etikát alapul vevő erkölcstan oktatás erőszakos katolicizálásnak tűnhet. És ez így nincs rendben. Az erkölcstan órákon olyan értékekre kell felhívni a figyelmet, amelyek már háromezer évvel ezelőtt is értékek voltak, mert az egyetemes erkölcsi normák időtlenek és nem kötődhetnek semmilyen valláshoz.
A másik fontos probléma ezzel az órával kapcsolatban a tanár hitelessége. Ezen áll, vagy bukik az egész. Hiába van tankönyv, hiába van tananyag, a diák úgyis abból tanul a legjobban, hogy a tanárát követi a jó cselekedetekben. És a tanár példamutatása nem csak erre az órára kell, hogy kiterjedjen, hanem az egész életére. Szerintem sokkal fontosabb az, amikor a tanár saját magát tudja jó példaként állítani a gyerek elé és egy-egy kedves szó, a gyerek meghallgatása könnyebben tereli jó útra a gyereket, mint bármilyen könyv által megszabott normák. A tanár a megjelenésével, életével tanít. Szerintem.
Szerintem tévedés azt hinni, hogy a gyerek megjavul és másként látja majd a világot, mert van egy ilyen órája. A lelkiismeretes tanár, eddig is rengetegszer beszélt erkölcsi témákról, akár osztályfőnöki, akár más órákon. A lelkiismeretes tanár eddig is fontosabbnak tartotta a diákok jobb útra terelését, mint a saját szaktantárgyát.
Csak remélni tudom, hogy ez az erkölcstan és hittan oktatás eléri a célját. Nem várok eget rengető eredményeket, de bízom abban, hogy lesz néhány diák, akiknek sikerül felnyitni a szemét és a jó felé irányítani. Abban viszont biztos vagyok, hogy sokakban ellenérzést fog kiváltani. De ha a tanár ügyes és érti a gyerekek nyelvét, akkor meg fogja találni azokat az eszközöket, amelyekkel még a nehéz esetek is “betörhetők”. A társadalomnak szüksége van a javulásra, ezért kívánom, hogy legyen sikeres az erkölcstan oktatása!

Leave a Reply

%d bloggers like this: